Welkom

Welkom op de website van zorggroep Concordant

Het Departement Noordoost Brabant van de KNMP is opgeheven. Hieruit zijn 2 nieuwe zorggroepen ontstaan. Enerzijds de zorggroep Concordant, werkgebied het adherentiegebied van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Anderzijds de zorggroep BrabantFarma, werkgebied het adherentiegebied van het Bernhoven Ziekenhuis Uden/Oss/Veghel.

Concordant staat voor onderlinge samenwerking, patiëntveiligheid en –kwaliteit in de regio. Concordant wil werken aan het stimuleren en verbeteren van de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening door haar leden. 

Alle farmaceutische zorg is verenigd in Concordant. Alle 40 apotheken/apotheekhoudend huisartsen binnen het adherentiegebied van het JBZ zijn lid van Concordant.

Missie

Concordant streeft voor haar leden naar een compleet en volledig medicatiedossier van hun patiënten. Dit dossier dient als basis voor de best mogelijke FPZ vanuit de apotheken van haar leden, zowel zorginhoudelijk als ook logistiek. Deze zorg wordt verleend met nadrukkelijke aandacht voor patiëntveiligheid en dient efficiënt, effectief te zijn en afgestemd te worden op de behoeften en/of wensen van de patiënt. De zorg wordt zoveel mogelijk in afstemming met andere disciplines verleend. Concordant faciliteert en toetst haar leden in het protocollair werken en aantoonbaar leveren van toegevoegde waarde.

Werkgebied

Het werkgebied van Concordant beslaat ruwweg het adherentiegebied van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Alle farmaceutische zorg is verenigd in Concordant. Alle 41 apotheken binnen het adherentiegebied van het JBZ zijn lid van Concordant.


Visie

Zorggroep Concordant is een solide samenwerkingsverband van en voor apothekers, dat tevens is gericht op samenwerking met professionals en instellingen binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Concordant is regionaal verankerd door deelname aan meerdere multidisciplinaire zorggroepen en zorgprogramma’s (ook bestuurlijk) en is voor cliënten, samenwerkende partners en verzekeraars een bekende en gerespecteerde partij.  

 

Farmaceutische zorg maakt onderdeel uit van goede en veilige zorg; multidisciplinaire goed afgestemde zorg kan niet zonder farmaceutische zorg.

 

 

Intranet
Contact

Postadres:

Concordant

Eikenlaan 14

5271 RS Sint Michielsgestel


  

m: secretariaat@concordant.nl